Coaching - I love it !

.......Over mij

Ik ben Marianne Rikken, getrouwd en moeder van 2 kinderen. Na 20 jaar als (financieel) administratief medewerkster werkzaam te zijn geweest was ik mijn enthousiasme voor dit beroep verloren. Maar ja, wat wil ik dan? Ik wil iets heel anders en zonder cijfers! En ik wil zelfstandig te werk gaan! Dan blijft er een heleboel over en dat heb ik geweten. Ik heb een aantal pogingen gewaagd maar deze bleken niet bij mijn toekomstbeeld te passen. Totdat ik in 2017 het beroep 'coach' in mijn vizier kreeg. Na wat speurwerk op internet en bij mezelf, ben ik de uitdaging aangegaan en heb de opleiding Coaching bij een gedegen opleidingsinstituut gevolgd. Dit hield in dat ik wekelijks in de schoolbanken ging, discipline moest opbrengen voor mijn zelfstudie en examens doen. Best een uitdaging na zoveel jaar niet meer in de schoolbanken te hebben gezeten. Maar wat heb ik veel geleerd en wat heb ik genoten! Vanaf de eerste tot en met de laatste dag heb ik mezelf nog beter leren kennen. Van huis uit ben ik een open, eerlijk en nieuwsgierig persoon. Dit zijn kwaliteiten die voor een coach absoluut noodzakelijk zijn. Van nature benader ik mijn obstakels met een oplossingsgerichte aanpak. Ook dit behoort tot een van de vaardigheden van een coach. Deze kwaliteiten had ik al in mijn bezit en door de opleiding heb ik ze nog verder kunnen ontwikkelen. 

De opleiding Coaching heeft mij natuurlijk een stuk professionaliteit gebracht. Dat wilde ik ook heel graag. In de eerste module heb ik geleerd uit welke fasen een coachtraject is opgebouwd. De theorie over deze fasen met de daarbij horende methodieken heb ik volledig onder de knie. Bij de tweede module zijn de '11 coach competenties' aan bod gekomen. Ik heb geleerd dat 'actief luisteren' tot het hart van de coachcompetenties behoort. Ik ben ervan overtuigd dat ik deze competentie uitstekend ontwikkeld heb. 

Als coach is het zaak dat je jezelf blijft uitdagen en ontwikkelen. Vandaar dat ik, eind 2017, bij een gerenommeerde praktijk een Sociale Vaardigheids Training gevolgd heb. Dit was een intensieve training die in groepsverband gegeven werd. Hierin kwamen assertiviteit, persoonlijke uitstraling en het geven/ontvangen van feedback uitgebreid aan bod. Deze uitgebreide vaardigheden zal ik, indien nodig, ook in mijn praktijk toepassen. Daarnaast heb ik een training voor gezinscoach gevolgd bij SWL. Een gezinscoach ondersteunt het gezin zo dat er nieuwe wegen worden ingeslagen en er praktische oplossingen komen. Vanaf januari 2018 heb ik een gezin toegewezen gekregen. Wekelijks ga ik graag naar dit gezin toe om hen te coachen.  

In September 2018 start ik met de opleiding HBO Psychologie en Coaching. Ik verwacht nog meer diepgang te krijgen op het gebied van persoonlijkheidsontwikkeling en met het omgaan van verschillende persoonlijkheidstypen. Ook zelfredzaamheid en zelfacceptatie komen nog verder in beeld. Daarnaast komt zelfreflectie voor mij als coach ook weer aan bod. Ik ben erg gemotiveerd en ga graag  deze uitdaging aan. Ik verwacht deze nieuwe inzichten in mijn praktijk te kunnen toepassen.